In de “plaatselijke regeling” is vastgelegd hoe de wijkgemeente wordt bestuurd en welke procedures en afspraken gelden. Door aanpassingen in de kerkorde van de PKN was ook een herziening van de plaatselijke regeling van de wijkgemeente De Open Hof noodzakelijk.

In bijgevoegde concept regeling (….) zijn de bestaande afspraken en procedures vastgelegd over bijvoorbeeld samenstelling kerkenraad, stemrecht, vermogensrechtelijke aspecten.

In de huidige plaatselijke regeling staat over de kerkdiensten slechts vermeld dat zij plaatsvinden volgens een door de algemene kerkraad vastgesteld rooster. In de concept  plaatselijke regeling zijn in hoofdstuk 4 meerdere afspraken over de kerkdiensten opgenomen, die grotendeels de bestaande praktijk weergeven. Er zijn echter ook 2 nieuwe voorstellen opgenomen waarvoor de kerkenraad uw aandacht vraagt. Dit zijn:

4.3.        Verzoek om zegening zuigelingen

4.6.        De naampresentatie en de zegening van een transpersoon

De kerkenraad wil graag de mening van de gemeente horen over deze concept plaatselijke regeling, in het bijzonder over bovengenoemde nieuwe voorstellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad (Bruun Feijen, 070-3875444, 06-44376016, b.feijen@ziggo.nl).

De geplande bijeenkomst op zondag 23 januari na de kerkdienst gaat niet door vanwege de corona-maatregelen. Een nieuwe datum zal op de website en in de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.