home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
Protestantse Gemeente Voorburg

Kerkdienstenrooster


Lit centrum 232

 
JANUARI KERK PREDIKANT BIJZONDERHEDEN
13 Koningkerk
10.00 uur
ds. Jan van der Wolf Voor de liturgie zie de zondagsbrief
13 Oude Kerk
19.00 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Vesper
20 Koningkerk
10.00 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Voor de liturgie zie de zondagsbrief
Gecombineerde dienst met doven
20 Oude Kerk
19.00 uur
ds. J. Maasland, Scheveningen Vesper
23  De Mantel 10.30 uur ds. W.F. Schormans en pastor P. Sas Oecumenische viering Eenheid der kerken i.h.k.v. de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Thema: Recht voor ogen.
27 Koningkerk
10.00 uur
ds. Jan van der Wolf Voor de liturgie zie de zondagsbrief
27 Oude Kerk
19.00 uur
geen dienst dienst RvK in Leidschendam
FEBRUARI KERK PREDIKANT BIJZONDERHEDEN
3 Koningkerk
10.00 uur
ds. H.M. Marchand
Gecombineerde dienst met doven
3 Oude Kerk
19.00 uur
ds. A. Sterrenburg Vesper
10 Koningkerk
10.00 uur
ds. R.L. Algera, Zoetermeer Voor de liturgie zie de zondagsbrief
10 De Mantel 11.15 uur ds. K.H. Wigboldus, Den Haag  
10 Oude Kerk
19.00 uur
ds.H.M. Marchand Vesper
17 Koningkerk
10.00 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Gecombineerde dienst met doven
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
17 Oude Kerk
19.00 uur
Dr. B. Plaisier Vesper
24 Koningkerk
10.00 uur
ds. Jan van der Wolf Voor de liturgie zie de zondagsbrief
24 Oude Kerk
19.00 uur
  Vesper
MAART KERK PREDIKANT BIJZONDERHEDEN
3 Koningkerk
10.00 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Gecombineerde dienst met doven
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
3 Oude Kerk
19.00 uur
proponent Robin ten Hoopen Vesper
6 De Mantel 10.30 uur Ds E. van der Wolf-Kox en drs P. Sas Oecumenische viering,  aswoensdag
10 Koningkerk
10.00 uur
ds. Jan van der Wolf Veertigdagentijd I
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
10 De Mantel
11.15 uur
ds. T. Koelewijn, Den Haag  
10 Oude Kerk
19.00 uur
dienst RvK: Marijke Ameling Vesper
17 Koningkerk
10.00 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Veertigdagentijd II
Gecombineerde dienst met doven
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
17 Oude Kerk
19.00 uur
ds. W. F. Schormans  Vesper
24 Koningkerk
10.00 uur
ds. M. Veen, Achlum Veertigdagentijd III
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
24 Oude Kerk
19.00 uur
   Vesper
31 Koningkerk
10.00 uur
ds. Jan Kievit Veertigdagentijd IV
Gecombineerde dienst met doven-lustrumviering
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
31 Oude Kerk
19.00 uur
proponent Daan van den Born Vesper
APRIL KERK PREDIKANT BIJZONDERHEDEN
7 Koningkerk
10.00 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Veertigdagentijd V
Gecombineerde dienst met doven
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
7 Oude Kerk
19.00 uur
 ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer Vesper
14 Koningkerk
10.00 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Palmzondag
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
14 De Mantel
11.15 uur
ds. T. Koelewijn, Den Haag  
14 Oude Kerk
19.00 uur
ds. W. F. Schormans Vesper
18 Koningkerk
19.30 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Witte Donderdag
19 De Mantel
11.15 uur
ds. E. van der Wolf-Kox Goede Vrijdag
19 Koningkerk
19.30 uur
ds. Jan van der Wolf Goede Vrijdag
20 Koningkerk
20.00 uur
ds. Jan van der Wolf Stille Zaterdag
21 Koningkerk
10.00 uur
ds. Jan van der Wolf Pasen
Gecombineerde dienst met doven
Voor de liturgie zie de zondagsbrief
21 Oude Kerk
19.00 uur
- -
28 Koningkerk
10.00 uur
ds. Jan van der Wolf  Voor de liturgie zie de zondagsbrief
28 Oude Kerk
19.00 uur
ds. Els van der Wolf-Kox Vesper
MEI KERK PREDIKANT BIJZONDERHEDEN
5 Koningkerk
10.00 uur
ds.W.F. Schormans Gecombineerde dienst met doven
5 Oude Kerk
19.00 uur
 -  Vesper
12 Koningkerk
10.00 uur
oec. werkgroep  
12 Oude Kerk
19.00 uur
ds. J. Maasland, Scheveningen  Vesper
12 De Mantel
11.15 uur
ds. J. van de Meent, Utrecht  
19 Koningkerk
10.00 uu
ds. E. van der Wolf-Kox  
19 Oude Kerk
19.00 uur
   Vesper
26 Koningkerk
10.00 uu
ds. J.T. van der Wolf  
26 Oude Kerk
19.00 uur
   
JUNI KERK  PREDIKANT BIJZONDERHEDEN
2 Koningkerk
10.00 uu
ds. B.M.H. van Drongelen, Amstelveen  
2 Oude Kerk
19.00 uur
  Vesper
9 Koningkerk
10.00 uu
ds. E. van der Wolf-Kox Pinksteren
9 De Mantel
11.15 uur
dhr G. Leurdijk  
16 Koningkerk
10.00 uu
ds. J.T. van der Wolf  
16 Oude Kerk
19.00 uur
ds. J.T. van der Wolf Vesper

  

Copyright © 2019 De Open Hof . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.